KvK: 74199935 | AGB: 85000987
Zorgtaxi Amersfoort | Email: info@zorgtaxi-amersfoort.nl

Ga op reis met een "Smile"

ZorgTaxi-Amersfoort brengt u van deur tot deur zonder zorgen

WMO-BUDGET

Wmo-vervoer is een vervoersvoorziening die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan worden geregeld. De voorziening is bedoeld voor burgers die vanwege een handicap, beperking of psychische aandoening niet meer zelfstandig kunnen reizen.

Wmo-vervoer kan men aanvragen via het Wmo-loket van de gemeente.

De Wmo-vervoersvoorziening is bedoeld voor burgers die hun eigen vervoer niet meer zelfstandig en met hulp van familie of vrienden kunnen organiseren. Daar is bijvoorbeeld sprake van als iemand vanwege een fysieke of geestelijke beperking niet meer kan reizen met het openbaar vervoer.

Het aanvragen van de Wmo vervoersvoorziening kan middels het onderstaande stappenplan:

Zoek contact met het Wmo-loket of zorgplein van de gemeente. Soms kan men ook aanvraag doen middels een contactformulier. In elk geval is het belangrijk om aan te geven welke hinder er wordt ondervonden ten aanzien van de mobiliteit.

Tijdens de aanvraag vindt er een beoordeling plaats waarbij de aanvrager en de gemeente kijken naar de vervoersbehoefte en gezamenlijk tot een geschikte oplossing komen.

Uiteindelijk beslist de gemeente over het toekennen van een Wmo-indicatie die recht geeft op vergoeding van het benodigde vervoer.

Nadat de gemeente een indicatie heeft afgegeven kunt u ons de datums en tijden doorgeven van het door u gewenste vervoer.

Voor vervoersvoorzieningen via de Wmo wordt een eigen bijdrage gevraagd. Hoe hoog die is hangt af van uw inkomen en vermogen. Via de website van het CAK kunt u berekenen hoe hoog de eigen bijdrage is.

 

Reserveer een zorgtaxi van ZorgTaxi-Amersfoort.